Taekema Harlequin Advocaten
praktijk

Mr J.Y. Taekema
RUG, UU en UvA

Mr Taekema begon zijn professionele carrière als (universitair-) docent in het straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In deze periode deed hij ook onderzoek naar de toelaatbaarheid van uit het buitenland afkomstig bewijsmateriaal. Eind 1999 stapte hij over naar de advocatuur.


Al in zijn Rotterdamse periode behandelde hij honderden strafzaken, van heel kleine tot heel grote. Dat werk wordt nu vanuit Den Haag voortgezet. Zijn bekendste zaak is onbetwist “De Schiedammer Parkmoord”.

Mr Taekema heeft jarenlang onophoudelijk gepleit voor de onschuld van zijn cliënt Kees B. De rechter veroordeelde desondanks toch de verkeerde man. In het evaluatierapport over de zaak schreef mr F. Posthumus over Taekema:
“Het lijkt erop dat de (tamelijk jonge) zeer gedreven advocaat zeker vanaf het moment dat hem geen toegang tot de verhoren werd verleend voor een tamelijk confronterende benadering heeft gekozen.” Hoewel het openbaar ministerie het waarschijnlijk niet zo heeft bedoeld, beschouwt Taekema deze passage als een compliment. “Als het erop aankomt wordt er gevochten, al duurt het jaren!”

Vierenhalf jaar na zijn aanhouding werd Kees B. alsnog in vrijheid gesteld. De Schiedammer Parkmoord is één van de bekendste gerechtelijke dwalingen in de Nederlandse geschiedenis. Justitie ging diep door het stof.

Verder is mr Taekema vooral bekend van drugszaken, zware overvalzaken, terrorisme en uitleveringen. Ook TBS-zaken rekent hij in het bijzonder tot zijn werkterrein.

Bij de behandeling van zijn strafzaken geeft hij blijk van een praktische benadering, maar altijd met oog voor detail. De door hem gewonnen strafzaken bij de Hoge Raad bewijzen zijn juridische kwaliteiten.

Mr N. Harlequin
Mr N. Harlequin
Universiteit Leiden

Ook mr Harlequin begon haar carrière in Amsterdam, maar dan wel direct als advocaat in het strafrecht bij één van de beste kantoren van die stad. Iets anders was voor haar ondenkbaar. Zij werd in 2002 in Amsterdam beëdigd als advocaat.

Na haar periode in Amsterdam heeft zij zich bij het advocatenkantoor van mr Doedens te Utrecht met name beziggehouden met complexe levensdelicten (onder andere moordzaken) en omvangrijke drugszaken.

Mevrouw mr Harlequin is een procesleeuwin, die voor geen tijger opzij gaat. Haar ervaring strekt zich mede uit tot terrorismezaken en politiek gerelateerde delicten. Zij bijt zich vast in grote zaken, maar ook bescheidener zaken behandelt zij met alle aandacht, vechtlust en humor. Haar wijze van bevragen van getuigen in strafzaken is onorthodox en effectief.

In haar vorige werkkringen was zij onder meer betrokken bij de verdediging van verdachten in de vermeende Hofstadgroepzaak en de PKK verdachten. Ook in de verdwijningszaak van de hoogzwangere Deborah Rosiek trad zij op. In Harlequins praktijkvoering tekent zich nu een specialisatie af voor geweld-, levens- en zedendelicten. Ook oplichtings- en witwaszaken zijn bij haar in goede handen.

Mr Harlequin is een bevlogen, kleurrijke advocaat, die van een directe aanpak houdt en bij wie het individu centraal staat.